Wicca Tarot

Wicca TarotWicca Tarot, Binnen de tarot worden veel benamingen gebruikt. Een daarvan is de wicca tarot. Deze tarot is van oudsher een natuur religie. Het bijzondere aan de wicca tarot is dat het een religie aanhangt van voor de start van de christelijke tijd, echter als je deze vertaalt naar de moderne tijd, kun je wicca tarot vergelijken met yin en yan. Wicca tarot gaat uit van het goddelijke. Alles in de natuur is goddelijk.

Wicca tarot wordt ook wel hekserij genoemd, maar beiden zijn wel verschillend. In de moderne tijd is wicca tarot nog steeds een hot item. Het wordt toegepast door velen, zonder er zichzelf bewust van te zijn. De vertaling van het oude wicca tarot in de moderne tijd zie je terug in het goed verzorgen van onze moeder natuur, maar je ziet het ook terug in het feminisme. Wicca tarot is wars van de wetenschap en richt zich volledig op het spirituele.

Wicca is ook wars van het materialisme, wars van de technologie, wars van de vervreemding van onszelf. Er zit dus een hele mooie diepe kern in wicca. Als je de ideologie van het wicca naar de huidige tijd wilt vertalen. Staat wicca voor wees een met jezelf en de natuur. Leef vanuit een vrije wil, zo komt al het goede naar je toe. Ga niet mee met de massa, die geld, bezit belangrijk vindt.

Steeds meer en meer neigt de mens naar afzetting tegen alles wat ons wordt opgedrongen en willen we veel meer verbondenheid voelen. Met onszelf, met anderen. Wicca is een voorloper op een nieuwe tijd. Een tijd waarin wij, de mens, weer teruggaan naar de natuur. Er is lange tijd sprake geweest van roofbouw. Wat de aarde ons kon geven, hebben we bruut de aarde ontnomen.

De aarde is zich nu ook aan het wreken. Elk dag doet zich wel ergens een natuurramp voor. Dit is niet zomaar. We hebben te veel geleefd zonder bewustwording. Alles wat gericht op het meer. Wicca is hier wars van en velen van jullie plukken op dit moment de zure vruchten van de hebberigheid van de mens.

Dit uit zich in depressies, overspannenheid, opgebrand zijn. Teleurstellingen, liefde die alleen maar kwetst. We zijn niet meer één met onszelf, met anderen, de verbondenheid zoals het leven hier is bedoeld, zijn we ver van weg geraakt.

Op de spirituele hulplijn www.tarotenlenormand.nl kun je een wicca tarot laten leggen. Een wicca tarot wijkt sterk af van de traditionele tarotdecks. Het is meer gericht op het mannelijke en vrouwelijke. En de kaarten van de wicca tarot uit de grote arcana hebben een andere betekenis.

Wees wel voorzichtig in wat je vraagt. Want de wicca tarot kent regels. Wat je vraagt mag een ander niet schaden. Dat wat je vraagt, kan wel eens uitkomen. De manier waarop je dus de vraag stelt aan een tarot kaarlegster op www.tarotenlenormand.nl is dus erg belangrijk. Wicca zegt in feite, doe wat je wilt doen, maar schaadt daar niemand bij. Zodra de wil om de hoek komt kijken, bijvoorbeeld in de liefde, en je wilt de ander dolgraag en je stelt de vraag of de ander jou ook wilt, kan het antwoord je wel eens tegenvallen. Want wicca gaat uit van een vrije wil en liefde willen is dan niet vrij. Dan betekent het dat als jij de liefde wilt van die persoon, het er dus niet gaat komen en de kaartlegging dat zal aangeven.

De wicca tarot gaat uit van de magie, maar de magie mag nooit gebruikt worden voor eigen gewin. Ook hier dus voorzichtig mee zijn, wanneer je kiest voor een wicca legging. Op de website www.tarotenlenormand.nl zijn gespecialiseerde tarotkaarlegsters die jou zeker zullen helpen je vraag zo zuiver mogelijk te stellen. Laat je eens verrassen en kies eens voor een wicca tarotlegging door een van de consulenten op www.tarotenlenormand.nl. Bedenk je vraag van te voren, want de legging geeft het juiste antwoord en is afhankelijk van de door jou gestelde vraag. De vraag zal een vrije wil moeten kennen en geen eigen gewin. Liefs Claire box 04 tarotenleonormand.nl