Tarotkaarten de betekenis

Tarot de TarotkaartenTarotkaarten en de betekenis van de tarotkaarten

De Dwaas
Kernwoorden:
– Onschuld
– Begin
– Eenvoudigheid
– Frisse nieuwe start
– Blind vertrouwen
De Dwaas is te vergelijken met de joker van het gewone kaartspel zoals wij dit kennen. Hij heeft geen vaste plek en het is mogelijk dat hij overal voorkomt.
De betekenis van deze kaart in het tarot spel geeft aan dat je mogelijk aan een avontuur begint, aan een nieuwe weg inslaat, meestal in combinatie met spirituele groei.
De reis zal snel beginnen en je bent opgetogen: je hebt er zin in! Lichamelijke sensaties zijn vlinders in de buik en een tintelende huid. Beide zijn tekenen van opwinding.
De Dwaas is echter ook onbezonnen. Hij gaat vol goede moed op pad en heeft blind vertrouwen in de toekomst. Omdat hij zo gelukkig is dat hij iets nieuws doet, denkt hij niet (of te weinig) na bij eventuele tegenslagen en/of complicaties. Plannen maken kent de Dwaas niet.
De dwaas vertrouwt op de toekomst en vertrouwt erop dat alles goed gaat komen. Dat is alles wat hij heeft. Natuurlijk volgt hij zijn geluk, en daar is niets mis mee, maar dat is alles wat hem leidt.

De Magiër
Kernwoorden:
– Vermogens
– Actie
– Oplettendheid
– Toewijding
– Vindingrijkheid
De betekenis van de kaart kan uitgelegd worden als het gebruiken van je krachten in je leven. Maar ook is het een teken van een nieuw begin, voornemens, initiatieven, wilskracht en/of een nieuwe cyclus.
Deze kaart geeft aan dat er mogelijkheden zijn. Het is belangrijk om nieuwe dingen te ondernemen.
De Magiër is nummer 1 in de tarot.
De Magiër is vindingrijk, maar ook toegewijd. Hij is zijn eigen gedachten en krachten de baas, en hij twijfelt daar niet aan. Hierom staat hij vaak in het middelpunt van de belangstelling. Tegelijkertijd is er ook altijd iets achter de schermen aan de gang, vergeet dat niet als zijn vastbeslotenheid de overhand lijkt te nemen.

De Hogepriesteres
Kernwoorden:
– Spirituele kennis
– Orakel
– Geheimzinnig
– Invloedrijk
De kaart van de Hogepriesteres bevat de boodschap van grote wijsheid, begrip en kennis. Daarnaast bepaalt zij ook hoe, wanneer en aan wie deze kennis overgedragen.
Wanneer de kaart in het tarot spel naar voren komt, kan dit duiden op psychische gaven en/of mystieke krachten. Daarnaast is deze kaart gekoppeld aan intuïtie en geheugen. De boodschap van de kaart is dat je op je eigen gevoel en instincten kan (en mag!) vertrouwen. Daarnaast kan het duiden op de onthulling van een geheim. De kaart geeft een sterke vrouwelijke invloed weer. In een lezing bij een man kan de kaart wijzen op de belangrijkste vrouw in zijn leven.
De wijsheid van de Hogepriesteres komt voort uit haar bewustzijn van de natuur en zijn bewegingen, de aanwezigheid van spirituele zaken. Daarnaast is zij zich zeer bewust van haar eigen geest en wat zich daar afspeelt.
De Hogepriesteres is zich bewust van, en begrijpt, de verbanden tussen wetenschap en religie, natuur en filosofie. Zij put hier uit haar instinct en haar verbinding met de historische wijsheid die van nature aanwezig is.

De Keizerin
Kernwoorden:
– Belofte
– Vrouwelijkheid
– Creativiteit
– Zekerheid
– Overvloed
De Keizerin staat voor overvloed. Daarnaast ook voor plezier, en liefde en zorgzaamheid. Op de kaart is vaak veel natuur terug te vinden en soms wordt de Keizerin zwanger afgebeeld. Dit staat voor groei. De kaart herinnert eraan dat er genoeg is voor iedereen.
Wanneer de kaart getrokken wordt in een tarot legging, kan het betekenen dat er kansen en beloftes aankomen. Daarnaast geeft de Keizerin aan dat er een periode van afwachting aanbreekt, wachten op onze wensen. Maar ook wijst de kaart op overvloed, zekerheid en bescherming, alsook materieel gerief en huiselijkheid. De Keizerin heeft een moederlijke rol, waarbij de trekking van deze kaart kan wijzen op moederschap en geboorte, geborgenheid, geruststelling en een stevige basis voor de toekomst.

De Keizer
Kernwoorden:
– Strategie
– Leiderschap
– Autoriteit
– Mannelijkheid
– Praktische instelling
De Keizer is een kaart waaraan verschillende betekenissen worden toegewezen. Hierbij kan men denken aan wijsheid en advies, autoriteit. De Keizer is wijs geworden door ervaring. Hij heeft oorlogen gevoerd en mensen aangestuurd. Hij is bedachtzaam en strategisch.
In een legging kan deze kaart staan voor ambities en de vervulling hiervan, een man met invloed wiens hulp benodigd is, of een hoge eer. Daarnaast gaat het over gezag en leiding geven.
Indien de legging voor een vrouw is, kan de Keizer symbool staan voor haar vader of haar partner.

De Hiërofant (de Hogepriester)
Kernwoorden:
– Wet
– Heiligheid
– Respect
– Ceremonie
– Kennis
De Hogepriester is een moeilijk te lezen kaart omdat de betekenissen meerdere lagen bevatten. Net als de Hogepriesteres bezit de Hogepriester veel wijsheid. Daarbij staat hij symbool voor het doorgeven hiervan.
De Hogepriester heeft, in historische zin, zijn leven gewijd aan religie. Dit kan er één zijn, maar ook meerdere vormen. Daarmee heeft hij een grote verantwoordelijkheid. Veel mensen zien hem als een symbool of een icoon van religie. Dit kan algemeen zijn, maar ook specifiek.
In een legging wordt de Hogepriester vaak gezien als een bekwame raadgever, vol wijsheid. Hierom is het belangrijk om tijdens een legging de kaarten die hierna komen in de gaten te houden. De Hogepriester staat ook voor vergeving, troost, het gevestigde geloof, maar ook voor de kracht van het bewustzijn.

De Geliefden
Kernwoorden:
– Liefde
– Gezondheid
– Eenwording
– Passie
– Verleiding
De Geliefden is één van de duidelijkste kaarten van de tarot. Hij staat voor liefde en alles wat daarmee samenhangt. Hier kan gedacht worden aan aantrekkingskracht, verleiding, passe en liefde.
Vaak komt deze kaart voor in een trekking wanneer veel nagedacht wordt over bijvoorbeeld een nieuwe liefde of een bepaald persoon. Meerdere liefdesrelaties of een zakelijk partnerschap kunnen ook oorzaken zijn. Vergeet niet dat liefde in een andere vorm, zoals voor vrienden of familie, ook een betekenis kan zijn voor deze kaart.
In een legging kan de kaart van de Geliefden niet alleen een positieve betekenis hebben, maar negatieve dingen aangeven als een gebrek aan vertrouwen, compassie, respect of inzet.
In een ideale relatie zullen er twee mensen zijn die evenveel geven en ontvangen. Wanneer deze kaart gelegd wordt, kun je je afvragen of de balans in een bepaalde relatie wel evenwichtig is.

wat betend de tarotHet Rad van Fortuin
Kernwoorden:
– Geluk
– Kansen
– Verandering
– Revolutie
– Consequenties
In de Middeleeuwen stond het Rad van Fortuin voor ijdelheid en wereldlijke macht. Het symbool zelf komt uit het oude Griekenland, en stamt af van het spinnewiel van de drie schikgodinnen. Dit komt terug in het sprookje van Doornroosje.
Er staan drie dieren afgebeeld op de kaart: een sfinx, een slang en een hond. De uitspraken ‘ik regeer’, ‘ik heb geregeerd’, en ‘ik zal regeren’ worden hieraan toegeschreven. Dit gaat niet over het wiel, gezien de schikgodinnen machtiger waren dan de goden zelf.
In een legging heeft de kaart een positieve betekenis. Een gunstige wending, resultaat van vroegere inspanningen of de werking van het noodlot die men nooit helemaal begrijpt. Ook kan de kaart staan voor een einde aan huidige problemen en eventueel een buitenkans.
In omgekeerde vorm betekent het Rad van Fortuin grilligheid. Men kan denken aan de uitspraak ‘het leven is een loterij’.

De Zegewagen
Kernwoorden:
– Tact
– Vaardigheid
– Actie
– Controle
– Gedrevenheid
Om een strijdwagen te rijden was er veel vaardigheid nodig. Ook waren focus, balans en gedrevenheid belangrijk. Een strijdwagen moest in bedwang gehouden worden en was geen vervoermiddel voor onzekere mensen. De Zegewagen staat voor deze kwaliteiten.
De kaart de Zegewagen komt in een legging vaak naar voren bij vragen die op werk betrekking hebben. Degene voor wie de legging is, is vaak druk bezig met het beklimmen van de sociale ladder, of heeft kansen op werkgebied, vaak in de nabije toekomst.
De kaart kan ook symbool staan voor een slecht humeur of arrogantie. Daarnaast zijn verlies van macht, mislukken van reisplannen en tijdelijke frustraties ook verbonden aan de Zegewagen.

Kracht
Kernwoorden:
– Balans
– Kracht
– Moed
– Geduld
– Begrip
De afbeelding op de kaart Kracht laat een vrouw zien die de bek van een leeuw opent. Hiervoor is moed, kracht en vastberadenheid nodig. Daarnaast toont de kaart dat de vrouw geen bescherming draagt en dus geen angst kent. Ook is zij niet agressief, dus laat zij de leeuw doen wat zij wil via liefde. Dit zijn allemaal eigenschappen die bij Kracht horen.
Bij de kaart Kracht hoort het sterrenbeeld Leeuw, welke symbool is voor betrouwbaarheid en eer, eerlijkheid en doelgerichtheid. De kaart staat voor herstel van ziekte of andere problemen, maar ook voor een situatie waarin dapperheid was of is vereist.
Bij een legging kan de kaart staan voor lichamelijke en geestelijke kracht. Indien slechte gezondheid of ziekte een rol speelt, zal er snel verbetering komen. Ook staat Kracht voor moed om laaghartig gedrag en haat het hoofd te bieden. Uw vijanden zult u overwinnen.

De Kluizenaar
Kernwoorden:
– Wijsheid
– Afzondering
– Observatie
– Loslaten
– Nederigheid
De Kluizenaar neemt zijn tijd en volgt zijn eigen weg. Hij is niet snel, maar wel zeker van zichzelf en het pad dat hij bewandelt. Alles doet hij bewust: praten, lopen, ademen en beslissingen nemen.
Door afstand te nemen van de dagelijkse wereld kan hij zijn eigen realiteit vormgeven. Deze bestaat uit gedachten. De Kluizenaar beziet een gedachte als een steen, waarmee hij zijn realiteit bouwt. Doordat hij zich omgeeft met stilte kan hij goed luisteren naar zijn eigen gevoel, en kan hij hier ook naar handelen.
Indien de kaart van de Kluizenaar in een legging naar voren komt, kan dit een indicatie zijn dat je moet luisteren naar jezelf. Naar je eigen gedachten en intuïtie. Dit kan ertoe leiden dat je beseft dat je in een periode zit van leren, of dat overhaaste beslissingen nemen momenteel geen goed idee zijn. Keer naar binnen en luister naar jezelf.

Gerechtigheid
Kernwoorden:
– Waarheid
– Balans
– Gerechtigheid
– Gelijkheid
– Onderzoek
In de basis geeft de kaart Gerechtigheid aan dat je ter verantwoording wordt geroepen. Dit is het sterkst wanneer je iets zou moeten doen, maar er voor kiest om het niet te doen. Hierbij kan gedacht worden aan het betalen van rekeningen, excuses aanbieden, een moeilijk gesprek aangaan, of veranderen van baan. De kaart heeft een duidelijke boodschap.
Indien de kaart naar voren komt in een legging, kan dit aanduiden dat het tijd is om goed naar je verleden te kijken, of acties en/of beslissingen die je wilt nemen in de (nabije) toekomst goed te onderzoeken. De innerlijke balans is hier erg belangrijk.

De Gehangene
Kernwoorden:
– Onderbreking
– Overgave
– Tussenfase
– Opoffering
– Geduld
De kaart van de Gehangene kan vaak negatieve associaties oproepen. Dit is niet waar de kaart voor staat. De afbeelding op de kaart is op zichtzelf rustig en ook de Gehangene straalt rust en zelfverzekerdheid uit. Er is geen verzet tegen zijn situatie. Hij heeft zich overgegeven aan zijn positie, en is geduldig. Hij zet zijn acties, en de bijbehorende verwachtingen, tijdelijk op pauze.
In een lezing kan de Gehangene aangeven dat het tijd is om afstand te nemen van bepaalde gedachtes of situaties. Het is tijd om pauze te nemen. Laat je meenemen in de stroom van het leven. Laat jezelf opnieuw in balans komen door los te laten en vrede te hebben met de dingen die zijn.

De Dood
Kernwoorden:
– Verandering
– Transitie
– Afsluiting
– Het einde van iets
– Het onvermijdelijke
De kaart van de Dood geeft meer aan dan dood alleen. Het is vaak wel de associatie die men met deze kaart heeft, maar dit is niet volledig correct.
De kaart geeft aan dat er aan een bepaald deel van het leven een einde komt. Dit gaat over het algemeen over belangrijke en/of grote dingen, zoals een baan, een relatie. Daarnaast kan een verandering of leermoment in je leven komen welke invloed heeft op jou als persoon.
Een zekerheid in dit leven is dat het eindig is. De Dood herinnert ons aan het feit dat dit leven niet eeuwig duurt. Daarnaast is het leven ook aan verandering onderhevig. Ook dit is een zekerheid. Alles is eindig en veranderlijk. Niets blijft hetzelfde, alles is in beweging.

Gematigdheid
Kernwoorden:
– Balans
– Genezing
– Chemie
– Samensmelten
– Matigheid
De kaart beeldt uit dat de stroom van het leven wordt gemengd. Kalm en rustig wordt dit gedaan. De afbeelding laat ook bekers zien. Dit duidt aan dat de juiste mix. Of balans, vinden belangrijk is. Daarnaast kan het uitgelegd worden als verandering. Door gedrag en gedachten aan te passen kunnen bepaalde situaties gewijzigd worden. Dit geeft aan dat je zelf invloed kunt uitoefenen op je leven en de situatie waarin je je bevindt.
Indien deze kaart in een lezing naar voren komt, kan dit verschillende betekenissen hebben. Men kan denken aan zelfbeheersing en aanpassingsvermogen, een goed partnerschap of (nieuwe) vrede. Juist omgaan met verschillende factoren kan resulteren in succes.

De Duivel
Kernwoorden:
– Ego
– Verlies
– Verslaving
– Illusies
– Onderdanigheid
De Duivel brengt negatieve associaties naar boven. Deze kaart is zeer nauw verbonden met het ego. Wanneer je je laat leiden door je ego ben je uit balans. Hier komen alleen maar negatieve dingen uit naar boven. Het ego laat ons geloven dat we beter moeten zijn dan anderen, en tegelijkertijd niet goed genoeg zijn. Of niet slank genoeg zijn, stoer genoeg zijn.
In een lezing geeft de Duivel aan dat het tijd is om goed naar jezelf te kijken. Wie beheerst jouw leven? Indien je je laat leiden door natuurlijk instinct en het idee hebt dat je aan bepaalde standaarden moet voldoen om erbij te horen, is het tijd om hier balans in aan te brengen.

De Toren
Kernwoorden:
– Schok
– Ontwrichting
– Verandering
– Bevrijding
– Instorting
De afbeelding op de kaart laat een toren zien die zich in een storm bevindt. De Toren staat voor veiligheid en een toevluchtsoord. Door de storm is de toren niet meer veilig, en de bewoners zijn hierdoor geschokt.
Bij een legging geeft de Toren aan dat een bepaald beeld van de wereld of normen en waarden wankelen. Dit kan zeer verrassend zijn en zelfs als schokkend worden ervaren. Achteraf blijkt het vaak een verruiming van het wereldbeeld en vaak een positieve ervaring te zijn. Verandering is onderdeel van het leven, en maakt sterker.

De Ster
Kernwoorden:
– Hoop
– Geloof
– Leiding
– Inzicht
– Begrip
De kaart van de Ster is een en al positiviteit. De Ster straalt, en is een beeld van kracht en hoop.
Indien de Ster naar voren komt in een legging, kan dit aangeven dat een recente beslissing de juiste is geweest, dus een bevestiging zijn. Daarnaast kan de Ster ook betekenen dat er een tijd van rust aankomt na een moeilijke periode. Het is goed om tot jezelf te komen en tot rust te komen. De Ster geeft aan dat er betere tijden aankomen.

De Maan
Kernwoorden:
– Cyclus
– Emotie
– Reflectie
– Verwarring
– Verbijstering
De cyclus van de maan heeft invloed op alle aspecten van de wereld en ons leven. Zo is eb en vloed een direct gevolg van de stand van de maan. Ook onze emoties worden erdoor beïnvloedt.
De kaart de Maan herinnert ons eraan dat er verschillende dingen zijn die van invloed zijn op ons, ons leven en onze gedachten en onbewustzijn. De Maan kan dienen als een leidraad, een gids, die ons door ons leven leidt.
In een legging kan de kaart betekenen dat je last hebt van verschillende invloeden. Deze liggen vaak buiten onszelf. Denk aan werk, tv of partner en relatie. De Maan is een herinnering om naar onszelf en ons leven te kijken en zelfreflectie toe te passen. Terug naar ons eigen pad en vertrouwen op onze eigen intuïtie is wat de Maan ons toewenst.

De Zon
Kernwoorden:
– Leven
– Energie
– Groei
– Nieuw begin
– Begrip
De Zon is een zeer positieve kaart. Zoals de zon dingen laat groeien en leven geeft aan de aarde, zo is de kaart ook bedoeld. Warmte, vrijheid en leven zijn belangrijke aspecten van deze kaart.
Wanneer de Zon in een legging voorkomt kan dit een teken zijn voor succes, geluk, vreugde en goede uitkomst. Ook is zij gelieerd aan liefdesrelaties en herenigingen. Denk aan plezier, levenskracht en gezondheid. Indien iemand in verwachting is zal dat ook door de Zon aangetoond worden. Veel letterlijker kan de Zon warme en zonnige oorden betekenen.

Het Oordeel
Kernwoorden:
– Geloof
– Eerlijkheid
– Oordeel
– Transformatie
– Opstanding
Het Oordeel is een kaart die staat voor oordeel en beoordeling, maar ook voor dood en wedergeboorte. Bepaalde beslissingen met ernstige gevolgen die niet te overzien of terug te draaien zijn.
In een legging kan de kaart staan voor mogelijkheden en nieuwe kansen. Wanneer deze zich manifesteren is het zaak om hier op in te gaan. Een nieuw project of een belangrijke investering of beslissing kan zich aandienen. Deze heeft veel invloed op ons leven.
Het Oordeel kan ook staan voor gemiste kansen of angst. Daarnaast kan de kaart indiceren dat in beweging komen geweigerd wordt.
Het Oordeel is een kaart die andere kaarten in een legging beïnvloedt. Het kan de gebeurtenissen die de kaarten aangeven versnellen.

Betekenis van de tarotDe Wereld
Kernwoorden:
– Waarden
– Succes
– Doelen behalen
– Tot recht komen
– Voldoening
De kaart de Wereld staat voor geluk. Het gaat niet simpelweg om beloning van hard werken, maar ook geluk op een hoger niveau. Het één voelen met de wereld, vrede hebben met je ziel en je leven. De Wereld staat voor een dergelijk soort geluk.

De Wereld is een duidelijke kaart. In een legging kan zij betekenen dat waar je mee bezig bent een succes zal zijn. Dit kan een werkproject of een therapietraject zijn bijvoorbeeld. Het is een belofte van lof en succes.
Daarnaast herinnert deze kaart ons eraan dat er een hoger doel is in het leven: geluk. Dat bestaat uit eenheid van gedachten en ziel in deze wereld.