Tarot, de tarotkaarten

Tarot, de tarotkaartenDe tarot bestaat uit 78 mystieke kaarten waarvan er 22 de Grote Arcana vormen en individuen vertegenwoordigen die een bepaalde eigenschap of een bepaald archetype personifiëren. De kleine Arcana bevatten 56 kaarten die alledaagse gebeurtenissen, mensen, gedrag, activiteiten enzovoort vertegenwoordigen.
Elke kaart bevat een afbeelding, een getal en een naam, die samen een symbool vormen en een specifieke betekenis hebben. Het leren kennen van deze symbolen en archetypen met de vele betekenislagen en -niveaus stelt ons in staat om er in ons eigen leven op een positieve manier om te gaan.
De archetypische symbolen wekken diepliggende gevoelens in ons op en verbinden ons met tijdloze mythen en collectieve dromen. Rozen zijn bijvoorbeeld altijd geassocieerd met liefde, koren met vruchtbaarheid en pijlen met bezielde vitaliteit. Maar rozen hebben ook doornen en kunnen ons pijn doen in de liefde, terwijl korenaren kunnen verdrogen en verpulveren.
Het is dus heel belangrijk om de tijd te nemen om de symbolische voorstellingen op elke kaart te onderzoeken, omdat elke kaart verwijst naar getallensymboliek (numerologie), astrologie en de kabbala.
Op de vraag of het werken met de tarot een waarzegmethode is of eerder een leerweg, is het antwoord: het houdt de beide in. Elke kaart vertelt een verhaal over jouw persoonlijke reis op elk willekeurig moment en de interpretatie en associatie van de symbolen breiden het verhaal verder uit.
Je kan een reading met de tarotkaarten bekijken als het lezen van een boek, en net zoals het bij het leren spreken en begrijpen van een nieuwe taal is het belangrijk hem goed te beheersen. Er zijn geen exacte betekenissen van elke kaart of legging, omdat de taal van de tarot heel rijk is en samen met jou verandert.
De tarot is een krachtige en directe manier om patronen in ons leven te begrijpen. De tarot lijkt ook patronen en gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden te ‘voorspellen’. Dit kan onze onbewuste reactie zijn op de beelden die we zien bij de uitleg van de kaarten.
De tarot kan ons aanwijzingen geven omtrent het soort dag dat we tegenmoet gaan of over de persoon op wie we verliefd gaan worden. De kaarten weerspiegelen onze verborgen verlangens, handelingen en doelen. Ze kunnen ons helpen bij de ontwikkeling van ons zelfbewustzijn, zodat we bewust keuzes kunnen maken, inzicht krijgen in een situatie of kunnen doorgaan naar een volgende fase in ons leven.
De tarot is niet eng of kwaadwillend, tenzij de persoon die de tarot legt hiervoor kiest. De tarot gaat voorbij aan onze projectie van goed en kwaad en weerspiegelt alleen de energie van het moment en van de lezer. Door gebruik te maken van de tarot stel je jezelf open voor innerlijke wijsheid en verborgen kennis. Nog heel wat mensen zijn ergens bang voor de tarot, omdat het niet altijd op de juiste manier wordt gebruikt. Het juist interpreteren van de afbeeldingen, de ligging van elke kaart én de symboliek ervan vraagt om grondige kennis.
Tarotkaarten zijn spiegels van onze emoties en ziel. Het zijn reflecties op een vijver, waar het visuele beeld hetzelfde blijft, maar vibreert door de rimpels veroorzaakt door natuurlijke energieën als de wind. De tarot beweegt met je mee, zodat je met het leven kan meewerken in plaats van tegen te werken. De tarot vormt een spiegelbeeld van onszelf op het moment dat we ervoor kiezen naar onze reflectie te kijken.

Mieke ( Moon) Box 49
www.miekecoigne.com