Engelen orakelkaarten

engelen orakel kaartenEr zijn heel veel diverse manieren om engelen orakelkaarten te gebruiken in en tijdens een reading. Uiteraard zijn kaarten enkel ondersteunend en doen een beroep op ieders specifieke heldere kanalen.
Iedereen kan leren werken met engelen orakelkaarten, iedereen kan aanspraak maken op het ontwikkelen van zijn heldere kanalen.
Zoals in elk kaartendeck, is iedere engelenkaart belangrijk. Het is eveneens, zoals in elk kaartendeck, heel belangrijk de betekenis van elke kaart te kennen: de kleuren, de symbolen, de vormen en de achterliggende boodschap die je via helderweten -zien en -horen kan begrijpen en verwoorden zoals het de bedoeling is.
In het leren werken met de basiskaarten leer je een veilige sfeer te creëren om de reading zo zuiver mogelijk te laten verlopen.
Zelf heb ik alle opleidingen bij Doreen Virtue gevolgd, waarbij mijn heldervoelend en -wetendheid sterker ontwikkeld uitkwamen. Soms zie ik beelden en hoor ik boodschappen. Dit kan heel sterk wisselen. Het is een kanaal niet meer of minder dan een ander, uiteindelijk werkt helderziendheid als algemeen gebruikt begrip voor elk medium anders. Afgestemd op de Bron waar alle informatie vandaan komt, is er geen beter of slechter. Dit zijn oordelen die gebaseerd zijn op het aardse denken.
Orakelkaarten van de engelen worden op een heel intuïtieve manier gebruikt, mede ondersteund door een combinatie van wat ik hier voorafgaand heb geschreven.
De manier waarop ik werk is als volgt:
Ik vraag de klant helder en duidelijk een vraag te formuleren. Dit kan een algemene vraag zijn of een heel specifiek gerichte vraag. Soms vraagt een klant om een open reading. Een open reading betekent dat de informatie die op dat moment belangrijk is in de reading aan bod komt. Anderzijds kan het ook gebeuren dat de vraag die een klant in het achterhoofd had, toch niet in de reading verschijnt. Heel vaak is dit een teken dat er andere zaken belangrijk zijn, of meer aandacht nodig hebben of dat het nog niet het juiste moment is om meer te zien of te weten over die achtergehouden vraag. Dit kan wel een ontgoocheling zijn voor de klant die hoopte dat het antwoord op de niet-gestelde vraag duidelijk zou zijn. Een open reading zegt het duidelijk: je laat alles open in wat er naar voor komt in een reading. Ik vind het belangrijk om vanuit een sfeer van wederzijds vertrouwen een reading te geven. Wil je heel graag weten of je relatie de gewenste richting uitgaat, stel dan heel eenvoudig, to-the-point de vraag. Wil je graag weten wat er voor de komende periode belangrijk is om aandacht aan te geven, vraag dan om een open reading en heb vertrouwen in de informatie die naar je toekomt. Een heel belangrijk opmerking in een engelenreading: het is heel goed mogelijk dat de boodschappen die je meegegeven worden, nog niet aards-fysiek zichtbaar zijn. Manifestatie en realisatie in de dynamiek van een engelenreading (en eigenlijk bij alle readingen) zijn tijd- en ruimte-overstijgend. Tijd en ruimte bestaan niet vanuit een hogere kosmische belichting. Alles wat het menselijk leven betreft is onderhevig aan groei, bewustworden en verandering. Dat is de enige constante.
In consulten vermeng ik kaarten met andere orakelkaarten die specifiek afgestemd zijn op de vraag in kwestie: voor liefdes- of relatievragen gebruik ik bij verdere belichtingen de romantische kaarten, voor loopbaan-carrière maak ik gebruik van levensdoelkaarten. Eigenlijk is er een heel ruime waaier aan mogelijkheden in het gebruiken van engelenkaarten. Klanten willen vaak weten met welk deck er wordt gewerkt en of dit dan altijd op hetzelfde neerkomt als bij andere decks. Eigenlijk is mijn ervaring dat de krijtlijnen grotendeels overeenkomen, doch de verschillen zitten eerder in de benadering, uitleg, interpretatie. Persoonlijk is het interessant om een reading vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, omdat elk ander deck een toegevoegde waarde kan hebben.
In elke reading is het belangrijk dat zowel de klant als de reader volstrekt eerlijk en transparant is. Iemand die een reading vraagt en niet met de juiste intentie of motivatie, veroorzaakt (zo is het hoe het bij mij werkt) voor een kortsluiting. Concreet betekent dit dat een reading vanuit onjuiste intenties of motieven voortijdig tot een einde kan komen. Ik denk hierbij bivoorbeeld aan onethische vragen. Soms denken klanten niet echt na over wat kan worden gevraagd, wat mogelijk is en wat niet tot het terrein behoort. Een reading is geen synoniem voor een juke-box waar je op een knopje duwt en je een gekozen deuntje te horen krijgt.
Een reading geeft handvatten en inzichten en laat zien dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid dient te nemen voor eigen leven, eigen keuzes zal moeten maken. Ik noem dit graag na een consult: sparren. Uiteindelijk gaat het niet over mij als engelenmedium maar wel over de klant die met een hulpvraag komt.
Engelenkaarten en -boodschappen geven richtlijnen, inzichten en zijn geen verplichting. Engelen laten ons in die zin ook vrij in de keuzes die ik, jij en iedereen dagelijks maken.
Het leven op zich is in volle expansie van het bewust WORDEN en ZIJN. In die zin sta ik dan ook klanten te woord met heel veel liefde, respect en mededogen.
Heel veel liefs
Mieke
www.miekecoigne.com